Vi på Emin vill bedriva en så miljövänlig verksamhet som möjligt och har sedan några år även blivit certifierade enligt ISO 14001 som ett kvitto på vår ständiga strävan att förbättra vårt miljöarbete. Vi har ett nära samarbete med företag som Stena Recycling och Halmstad Energi och Miljö för att se till att vi ligger i framkant gällande återvinning och miljöanpassning av vår verksamhet. Alla transporter sköts av företag som är miljöcertifierade för att vara säkra på att våra sändningar skickas på ett miljövänligt sett som möjligt.

Emin arbetar ständigt med olika förbättringar inom miljö och effektivitet. Vi anser att man aldrig kan bli färdig med förbättringsarbetet. Det finns alltid nya möjligheter till effektivare och mera miljövänliga lösningar.

Vattenfall

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"