Samtliga produkter från EMIN är godkända för användning inom Sverige och övriga EU. En del av produkterna i vårt sortiment kan vara belagda med karenstid och i vissa fall finns en rekommendation om 96 timmars karenstid. Artiklar som är belagda med tvingande karenstid har detta tydligt skrivet i texten för produkten här på hemsidan. Samtliga artiklar i vårt sortiment är anmälda till Jordbruksverket eller KEMI samt Svenskt Trav. Du kan även vid t.ex. olycksfall finna information om produkterna även hos Giftinformationscentralen. Länkar till samtliga dessa hittar du under Information – Samarbete.

EMIN Svenska AB är naturligtvis även anslutna till FTI registret. Detta är det organ i Sverige som ser till att alla typer av förpackningar blir återvunna för att på så vis skona vår natur. Länk till FTI och en rad andra organisationer och samarbetspartners finner du bland länkarna under Samarbete. För att kunna läsa de PDF dokument som det länkas till på produktsidorna på denna hemsida måste du ha Acrobat Reader installerat.

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"