0

Cold Gel

Kylande lotion med hög halt mentol. Långvarig kylande effekt.
Storlek: 520 ml. Hållbarhet: 3 år efter tillverkningsdatum OBS! Cold Gel har 96 timmars karenstid vid tävling [...]