Tyvärr rapporterar plasttillverkarna fortsatta problem med ökande priser på plastråvaror och därmed även förpackningarna som tillverkas.

Orsaken till prisökningarna är dels brist på råvaror men även ökande priser på transporterna.

För EMIN´s del innebär detta framförallt att våra produkter fortsatt kan komma att levereras med alternativa lock, alternativa flaskor, burkar eller dunkar samt alternativa färger på flaskor, burkar eller dunkar.

Så förpackningar som haft gul kork i 40-50 år kan nu komma med exempelvis blå eller vit kork etc.

Detta är endast temporärt och vi hoppas få tag på rätt förpackningar i rätt färger så fort som möjligt, men vi kan inte göra annat än bara hoppas på att marknaden återgår till en mer normal situation så snart som möjligt.

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"