Enkät om skador på häst!

Enkäten handlar om skador på häst i traditionell inhysning så som box eller spilta. Enkäten riktar sig till alla hästägare och den tar ca 5-10 minuter att besvara. Enkäten kommer ingå som en del i ett examensarbete vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som handlar om Skador på häst orsakade av stallinredning. För att få ett representativt resultat är det viktigt att få in många svar. Enkäten kommer att vara öppen den 26 januari till den 1 mars.

Klicka på länken för att besvara enkäten: http://enkater.slu.se/svara.cfm?sv=2322-hastenkat

Vid frågor kring enkäten kontakta Marie Carlsson, a06maca1@stud.slu.se eller 0738-43 32 32.

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"