Nya regler för produkter för utvärtes bruk kommer börja gälla från 1:a april 2012.

För EMIN’s sortiment betyder dessa nya regler inga stora förändringar. Den enda produkten som får någon form av ändring är Racing Liniment som från och med 1:a april 2012 har 96 timmars karenstid. Hela EMIN’s sortiment i övrigt har oförändrade regler.

Anledningen till att just Racing Liniment får en förändrad karenstid är på grund av att halten Mentol samt Eukalyptus är över 2% och från och med 1 april 2012 medför detta 96 timmars karenstid.

För frågor runt detta eller andra produkter i vårt sortiment ber vi Er mejla till info@eminab.com

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"