Hishult 120830

Branschorganisation för djurens bästa!

Måndagen den 13/8 2012 bildades ”Branschorganisationen Svenska Djurvårdsprodukter” (BSP) vid ett möte i Varalöv, Skåne, mellan representanter för Eclipse Biofarm AB, Emin AB, Trikem AB och Pharmaxim AB.

Organisationen utgör en riksomfattande sammanslutning av företag, etablerade i grossist eller tillverkningsbranschen alternativt generalagenter med säte i Sverige, med sin huvudsakliga verksamhet inom områdena djurvård och fodertillskott.

Organisationen ska främja medlemsföretagens och konsumenternas intressen, stötta i juridiska frågor och underlätta kommunikationen med samt utgöra förhandlingsmotpart till Djursportorganisationerna, Statens Jordbruksverk, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket och andra liknande organisationer eller myndigheter.

Föreningen tillsätter ett branschråd som kan utgöra remissinstans och kommunikationsplattform mellan medlemsföretagen och ovan nämnda myndigheter och organisationer.

För mer info kontakta: Anders Rickard, Eclipse Biofarm AB, 0430-40280, anders@eclipsebiofarmab.se”>anders@eclipsebiofarmab.se eller något av något av ovan nämnda företag.

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"